Anketa

Kako ocjenjujete novu web stranicu Općine Centar:

Kako ocjenjujete elektronske servise Općine Centar:

Da li imate pritužbi na usluge e-servisa Općine Centar*:

Šta predlažete za poboljšanje usluga koje vam pružamo?: