Saradnja Savjeta MZ „Park-Višnjik“ i Komore sanitarnih inženjera FBiH

U prostorijama Mjesne zajednice „Park-Višnjik“ (Čekaluša 69) u subotu 12. aprila 2014. godine održan je zajednički sastanak članova Savjeta ove mjesne zajednice i predstavnika Komore sanitarnih inženjera FBiH.

Jasmina Hrnjica-Bajramović, zamjenica predsjednika Komore je ovom prilikom kazala da je saradnja ostvarena s ciljem poboljšanja uslova života naših sugrađana posebno po pitanju zaštite životne okoline. – Sanitarni inženjeri po vokaciji mogu mnogo pomoći u poboljšanju zdravstvene zaštite građana ove MZ te cijele općine Centar. Sastanak je organizovan s ciljem da se zajednički utvrde svi važniji datumi u oblasti zaštite životne sredine koje bi obilježavali u ovoj MZ, te želimo podići svijest građanstva o tome koliko je bitna zaštita životne okoline. Osim navedenog također možemo ostvariti saradnju na području rukovanja otpadom, zaštiti voda, te energetske efikasnosti što je u modernom svijetu veoma aktuelna tematika – kazala je Hrnjica-Bajramović.

 

O poboljšanju saradnje predstavnika MZ „Park-Višnjik“ i Komore sanitarnih inženjera FBiH govorio je i Amar Ibrulj, predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice – Kadar sanitarnog inženjera je na ovim prostorima mlada vokacija koja tek treba biti prepoznata, posebno u zdravstvenim ustanovama. Nama je cilj da omasovimo Komoru koja će u općini Centar aktivno učestvovati u zaštiti životne sredine. Prvi konkretni rezultati naše saradnje trebaju da budu na poboljšanju Plana upravljanja otpadom kojeg je u formi nacrta usvojilo Općinsko vijeće Centar. Također, sanitarni inženjeri mogu pomoći u rješavanju problema sa divljim deponijama, zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje prenose glodari, te pomoći u edukaciji građana o značaju čuvanja i zaštite naše okoline. Ovom prilikom bih se zahvalio načelniku Općine Centar Dževadu Bećireviću koji je prepoznao naše napore za poboljšanje zdravstvenih uvjeta u općini Centar i pružio punu podršku u našim naporima da građanstvo educiramo na ispravan način o zaštiti okoliša – kazao je Ibrulj.