Donacija Općine Centar Fakultetu za kriminalistiku za nabavku računara

U Općini Centar u srijedu, 1. jula 2015. godine potpisan je protokol o realizaciji finansijskih sredstava u iznosu od 10.000 KM koje je Općina Centar u svom budžetu za 2015. godinu izdvojila Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Protokol je u ime Općine Centar potpisao načelnik Dževad Bećirević, a u ime Fakulteta dekan Nedžad Korajlić. Donirana sredstva će biti iskorištena za nabavku neophodne informatičke opreme.

 

Uz riječi zahvalnosti Općini Centar i načelniku Bećireviću, dekan Korajlić je kazao kako ovo nije prvi put da Općina Centar pomaže rad Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije te da će ovu donaciju upotrijebiti za tehničko opremanje, prvenstveno za nabavku računara koje će koristiti studenti i novoprimljeni asistenti. -U skladu sa dobrom saradnjom ove dvije institucije, Fakultet će biti na raspolaganju Općini Centar za edukaciju uposlenika javnih službi zaštite i spašavanja i oblasti kriminaliteta, kao i za analiziranje stanja opće sigurnosti na području Općine. Naša društvena funkcija nije samo edukacija, već da i kroz druge oblike aktivnosti dajemo doprinos poboljšavanju uslova života građana– kazao je Korajlić.

 

Potpisivanju protokola je prisustvovala Zakira Šero, pomoćnica načelnika Općine Centar za obrazovanje, kulturu i sport i Jasmin Ahić, prodekan za nastavu na sarajevskom Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.