Nastavljena podrška osobama sa intelektualnim teškoćama

Općina Centar Sarajevo nastavlja sa dugogodišnjom tradicijom pružanja finansijske pomoći organizacijama koje iskazuju posebnu brigu za osobe sa invaliditetom, naročito osobe sa intelektualnim teškoćama koje još uvijek nisu dovoljno integrisane u lokalnu zajednicu, što im onemogućava ostvarivanje jednakih prava sa ostalim građanima. Posljednji u nizu takvih primjera je donacija Općine Centar u iznosu od 2.500 maraka Savezu „Sumero“ za implementaciju projekta „Integracija osoba sa invaliditetom u lokalnu zajednicu“.

Briga o osobama sa invaliditetom, naročito osobama sa intelektualnim teškoćama, svedena je na porodicu, ukoliko je imaju i ukoliko se žele brinuti o njima, a u skladu sa zakonom pomoć ovoj populaciji pružaju centri za socijalni rad i organizacije civilnog društva. Podrška osobama sa invaliditetom usmjerena je uglavnom na novčana davanja, dok modeli pružanja pomoći u lokalnoj zajednici još uvijek nisu dovoljno razvijeni. Osnovni cilj projekta koji realizuje Savez „Sumero“ je integracija osoba sa invaliditetom u lokalnu zajednicu, te smanjivanje predrasuda lokalne zajednice o osobama sa invaliditetom.

 

Projekat se realizira kroz organizaciju radionica o invaliditetu sa srednjoškolcima u okviru kojih se vrše edukacija, simulacija invaliditeta, grupne diskusije i pisanje eseja, informatičko opismenjavanje osoba sa invaliditetom kroz organizaciju obuke, organizaciju specifičnih časova engleskog jezika za osobe za invaliditetom, edukaciju o pravima osoba sa invaliditetom kroz radionice.

 

Prema riječima Nermina Cocalića, koordinatora projekta, ovo je najbolji način pomaganja osobama s intelektualnim teškoćama.

 

-Lokalne zajednice kao što je Općina Centar daju mogućnost građanima da imaju život sa kvalitetnim sadržajima. Na taj način osobama sa invaliditetom pružaju se jednake mogućnosti dodatnim sadržajima kao što su edukacija, osnaživanje i rehabilitacija. U toku 2016. godine, Savez „Sumero“, kao krovna organizacija za osobe sa intelektualnim teškoćama, uz finansijsku podršku Općine Centar implementira ovaj projekat i na tome smo neizmjerno zahvalni, kazao je Cocalić.

 

Podsjećamo, u ovogodišnjem budžetu Općine Centar obezbijeđeno je 300.000 KM za podršku projektima nevladinih organizacija i udruženja, od toga je 41.500 maraka dodijeljeno udruženjima koji realiziraju projekte koji se odnose na pomoć osobama sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama.