Nastavak projekta dodjele jednokratne novčane pomoći za porodilje sa Centra

Početkom februara ove godine stupio je na snagu izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama.

Novim izmjenama ovog pravilnika, koje je potpisao načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, uvedena je novina da za rođenje prvog i drugog djeteta iznos ove pomoći, kao i do sada, iznosi 300 KM, za treće rođeno dijete ovaj iznos je 500 KM,  a za četvrto i svako naredno rođeno dijete Općina Centar putem Službe za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica porodiljama izdvaja po 1.000 KM.

 

-Sve porodilje koje žele ostvariti ovo pravo na jednokratnu pomoć imaju rok od 60 dana od ostvarivanja prava na novčanu naknadu za porodilje, da podnesu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom na protokol Općine Centar. Prijavni obrazac mogu podići na Info-pultu Općine Centar. Od minimalnih uslova koje trebaju porodilje ispunjavati, a koji su propisani spomenutim pravilnikom, je da posljednje dvije godine imaju prijavljeno prebivalište na području općine Centar, kazala je Mersida Veiz, stručni saradnik iz oblasti socijalne zaštite u Službi za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica Općine Centar.

 

Pomenuta općinska služba je okončala obradu pristiglih zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći za porodilje za januar ove godine. Služba za finansije Općine Centar je na račune podnosilaca zahtjeva uplatila iznos od 14.400 KM. Od ovog iznosa za 43 porodilje iz Centra je uplaćeno po 300 KM (za rođenje prvog ili drugog djeteta), dok je za tri porodilje uplaćeno po 500 KM (za rođenje trećeg djeteta).

 

Cilj izmjena i dopuna Pravilnika ogleda se u nastojanju da što veći broj korisnica dobije ovakvu vrstu novčane pomoći s obzirom da cjelokupan projekat ima za cilj poboljšanje nataliteta na području središnje gradske općine. Služba za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica Općine Centar, ovaj projekat uspješno realizuje od 2013. godine.