17.03.2017.
Završna faza projekta uređenja i sanacije korita Koševskog potoka
Tokom realizacije projekta uređenja i sanacije dijela korita Koševskog potoka, koji finansira Općina Centar sa 72.620 KM iz prošlogodišnjeg budžeta, do sada su završeni radovi na izgradnji tri armirano-betonska potporna zida.

–U toku su radovi na izgradnji četvrtog potpornog zida u Nahorevskoj ulici kod broja 240a, gdje danas planiramo betonirati temelje pola zida, a od sutra postavljamo oplatu druge polovine ovog zida koji će biti dužine 35, a visine 1,5 metar. Naredne sedmice planiramo završiti i ove radove čime smo ispunili sve obaveze iz posljednjeg ugovora koji smo potpisali sa predstavnikom Općine Centar, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“.

 

Prvi potporni zid čija je dužina 12, a visina dva metra izgrađen je kod kružnog toka pored Psihijatrijske bolnice Jagomir u Nahorevskoj ulici. Drugi zid od 26 metara je izgrađen u Ulici Aleksandra Puškina, dok je treći armirano-betonski zid izgrađen u Ulici Svetozara Ćorovića i njegova dužina iznosi 16, a visina tri metra.  Za nadzor ovog projekta je zadužena firma „Coning“ iz Sarajeva.

 

Od 2010. godine otkako je Općina Centar u saradnji sa Gradskom upravom krenula u projekat uređenja i sanacije korita Koševskog potoka izdvojeno je gotovo 756.000 KM, od čega je Općina Centar dala 496.000 KM, a Grad Sarajevo 260.000 KM. U budžetu Općine Centar za 2017. godinu za pomenutu namjenu planiran je iznos od 60.000 KM. Navedena sredstva će biti iskorištena za sanaciju korita na najkritičnijim dijelovima gdje postoji najveća opasnost za lokalno stanovništvo.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.