Objavljen javni poziv za učešće u edukaciji za informatičke programere

Općina Centar, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, raspisala je Javni poziv za učešće u programu obuke za programere koju finansira Općina u cilju prekvalifikacije i edukacije nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za poslove u oblasti primjene informacionih tehnologija za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Javni poziv je objavljen u ponedjeljak, 12. juna 2017. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (u rubrici ''Konkursi i oglasi'') i ostaje otvoren 30 dana. Kandidati za učešće u ovom programu treba da su stanovnici općine Centar najmanje tri godine, da su prijavljeni na Birou za zapošljavanje najmanje godinu dana i da imaju završeno fakultetsko obrazovanje, izuzev završenih fakulteta informatičke struke.

 

Ova obuka, koju će obavljati kvalitetni i certificirani IT edukatori, će početi u septembru i trajat će šest mjeseci. Općinski načelnik će zaključiti ugovor o provođenju IT obuke za informatičke programere sa onom edukacijskom ustanovom koja se obaveže da će zaposliti najmanje 85% polaznika koji uspješno završe obuku.

 

Prijava kandidata se vrši online putem web stranice Općine Centar, najkasnije do 12. jula 2017. godine. Svi online prijavljeni kandidati koji ispunjavaju kriterije utvrđene Pravilnikom o kriterijima i načinu dodjele stipendija za nezaposlene osobe u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija pristupit će testiranju koje obavlja edukacijska ustanova. Nakon rezultata testitanja izvršiće se rangiranje i izbor kandidata sa kojima će Općina sklopiti ugovor o finansiranju troškova prekvalifikacije i edukacije.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar (telefon 562-347).