17.07.2017.
(FOTO) Pripreme za obilježavanje godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije RBiH
Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajandžić je na sastanku održanom u Općini Centar sa ministrom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharemom Fišom razgovarao o organizacionim pripremama za obilježavanje godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije RBiH.

Sastanku su također prisustvovali penzionisani general Vahid Karavelić, predsjednik Udruženja generala BiH, te Hamza Đulaga, pomoćnik načelnika za boračko invalidsku zaštitu Općine Centar kao i savjetnici načelnika Mustafa Resić, Bećir Sirovina i Osmo Babić.

 

Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić kazao da će Općina Centar finansijski podržati štampanje Monografije Prvog korpusa Armije RBiH, čija promocija je planirana u okviru Dana Prvog korpusa.-Općina Centar će u pripremama za obilježavanje ovog vrlo značajnog datuma završiti izgradnju spomen-obilježja na Ciglanama posvećen našim šehidima i poginulim borcima čije zvanično otvorenje će biti u okviru ovih dana. Planiramo uraditi rekonstrukciju trga ispred zgrade Općine Centar, koji smo preimenovali u Trg Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tom prilikom ćemo uraditi i njegovu iluminaciju, obnovu kompletne okoline ovog trga, te izgraditi fontanu, kako bismo početkom septembra imali svečano otvorenje ovog trga. Do septembra također planiramo završiti proceduru preimenovanja jedne od najdužih ulica u Centru u Ulicu Armije RBiH. Povodom godišnjice našeg korpusa planiramo svečano otvoriti ovu ulicu gdje bi naši patrioti i djeca iz ove ulice simbolično postavili broj na nekoliko stambenih objekata, čime bi ovaj projekat bio ozvaničen. Pomenute ulica je duga 4 kilometra i počinje od porodilišta na Jezeru i vodi do Poljina, objasnio je Ajnadžić.

 

Također je ovom prilikom predložena inicijativa da se svake godine za Dane Prvog korpusa nagrade najbolji pojedinci pripadnici ovog korpusa, istaknuti tokom bitaka za odbranu ovog grada.

 

Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu formiran je 1. septembra ratne 1992. godine u okviru početne reorganizacije i okrupnjavanja mnogobrojnih novonastalih patriotskih jedinica, jedinica Teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a RBiH, a na prijedlog tadašnjeg načelnika Štaba Vrhovne komande Armije RBiH Sefera Halilovića i po odluci Vrhovne komande (Predsjedništvo RBiH) i prvog predsjednika Alije Izetbegovića. Za prvog komandanta postavljen je Mustafa Hajrulahović Talijan, a kasnije su tu dužnost obnašali generali - Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić.


U sastav Prvog korpusa ušle su jedinice sa područja Sarajeva, Kalinovika, Čajniča, Foče, Goražda, Višegrada, Han-Pijeska, Olova, Sokoca, Rogatice, Rudog, Trnova, Ilijaša, Breze, Vareša, Visokog, Fojnice, Kiseljaka i Kreševa.

Prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika tokom svog osnivanja 1992. godine da bi se taj broj do kraja proteklog rata povećao na 40.500 pripadnika. Na časnom i slavnom putu borbe za slobodu 6.585 pripadnika ove respektabilne vojne formacije ugradilo je živote u temelje države Bosne i Hercegovine, od čega su 472 pripadnika odlikovana najvišim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, 19 priznanjem Srebreni štit, dok je 29 pripadnika ovog korpusa odlikovano najvišim državnim priznanjima na osnovu odluke Predsjedništva RBiH. Tri brigade u sastavu ovog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem „slavna“, a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem „viteška“.

 

Prvi korpus Armije RBiH je od 2010. godine nosilac kolektivne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.