13.09.2017.
Radovi na izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže za naselje Borak u završnoj fazi
Radnici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ trebaju uskoro završiti sa radovima na izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže za naselje Borak.

Finansijer projekta je Općina Centar koja je iz budžeta izdvojila 178.065 KM.

 

Od ovog iznosa za novu vodovodnu mrežu izdvojeno je 48.425 KM, dok je izgradnja seperatne kanalizacione mreže Općinu Centar koštala 129.640 KM. Tokom izvođenja radova pomenuta firma je postavila 195 metara novih vodovodnih cijevi, te 365 metara  novih cijevi za kišnu i fekalnu kanalizaciju.

 

Trasa novog cjevovoda vodi od stepeništa u Ulici Terezija 18 na Skenderiji, odakle su započeli radovi, gdje se spaja na glavne cijevi u Ulici Borak između brojeva 15 i 17.

 

Realizator i nadzor projekta je komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ sa kojim je potpisan sporazum o realizaciji ovog projekta. Također će predstavnici preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ obaviti geodetsko snimanje okončanih radova za potrebe izrade katastra podzemnih instalacija.

 

Po okončanju ovih radova Općina Centar će sredstvima iz svog budžeta izgraditi novo stepenište umjesto starog koje je uklonjeno za potrebe postavljanja novog vodovodnog i kanalizacionog sistema.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.