14.09.2017.
Završena sanacija klizišta u Kalemovoj ulici
Radovi na sanaciji klizišta u Kalemovoj ulici kod broja 34, koji su započeli tokom jula ove godine, su uspješno okončani sredinom ovog mjeseca.

Projekat je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 93.000 KM. Za realizaciju projekta i nadzor je bio zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, dok je kao najpovoljniji izvođač radova na raspisanom javnom pozivu odabrana građevinska firma „Mibral“.

 

Na ovom lokalitetu zbog velikog nagiba terena prijetila je opasnost od klizanja tla čime su ugroženi stambeni objekti, te saobraćajnice u Kalemovoj i Ulici Omera Stupca.

 

Tokom izvođenja radova, nakon iskopa viška zemlje, izgrađena su dva armirano-betonska potporna zida. Također je realizacijom ovog projekta proširena saobraćajnica i trotoar u Kalemovoj ulici koji su na kraju asfaltirani na dijelu gdje su izvođeni radovi na sanaciji klizišta.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.