14.09.2017.
I ove godine obuka za osnovce o zaštiti od požara
Imajući u vidu pozitivna iskustva prethodnih godina i veliko interesovanje učenika i nastavnika u osnovnim školama za obuku o zaštiti od požara, Služba za civilnu zaštitu Općine Centar Sarajevo će, u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom ''Bjelave'', i ove školske godine organizovati obuku o načinu postupanja u slučaju pojave požara ili druge nesreće u stanu, školi, javnom prevozu, na izletu, stadionu...

Kao i prethodne tri godine obučavat će se učenici šestih razreda iz svih 11 osnovnih škola sa područja središnje sarajevske općine.

 

Predavači će biti Sujelman Vranac, komandir DVD ''Bjelave'' i Haris Aganović, stručni saradnik u općinskoj Službi za civilnu zaštitu zadužen za protupožarnu zaštitu, a planirana je i pokazna vježba u jednoj školi. Tokom predavanja učenicima će biti pojašnjeno šta sve može uzrokovati požar, koje mjere treba poduzeti da ne dođe do požara, te kako se ponašati ukoliko se pojavi požar. Pri tome će djeci posebno biti skrenuta pažnja da ne smiju sami gasiti požar i izlagati se životnoj opasnosti, već da obavijeste ukućane i pozovu vatrogasce, policiju i hitnu pomoć. Predavači će upoznati učenike i o vatrogasnoj opremi koja se koristi kod gašenja požara.

 

- Služba za civilnu zaštitu Općine Centar nastavlja započetu praksu obuke na osnovu koje je već veliki broj učenika usvojio osnovna znanja o evakuaciji, suzbijanju panike i preventivnom djelovanju na suzbijanju požara ili spašavanju od druge prirodne nesreće. U ovoj školskoj godini obuka će početi u oktobru, a u toku je usaglašavanje termina sa direktorima osnovnih škola. Od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo smo dobili saglasnost da u 11 osnovnih škola sa Centra organiziramo ovakvu vrstu predavanja. Obuka će biti interaktivnog karaktera jer, osim video prezentacije, učenici će imati priliku razgovarati sa predavačima o svim pitanjima u vezi sa postupanjem u slučaju požara ili neke druge nesreće.

 

Također planiramo u jednoj školi izvesti pokaznu vježbu simulacije požara i evakuacije, kako smo to prethodnih godina organizirali u osnovnim školama ''Nafija Sarajlić'' i ''Alija Nametak'', rekao je Aganović.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.