25.09.2017.
Donacije za romsku djecu koja se redovno školuju
Općina Centar Sarajevo je i ove godine u svom budžetu obezbijedila 8.300 KM za nabavku školskog pribora i knjiga za romsku djecu - učenike osnovnih škola na njenom području, kako bi ih i na taj način stimulirala da redovno pohađaju školu i što uspješnije savladavaju nastavno gradivo.

U školskoj 2017/2018. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađaju 83 učenika Roma, što je više u odnosu na prethodnu školsku godinu kada ih je bilo 80. Skoro polovina ove romske djece je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici.

 

Donacije Općine Centar u iznosu od po 100 maraka za romsku djecu koja redovno pohađaju školu uručit će im predstavnici Općine Centar u utorak, 26. septembra 2017. godine gdje će ujedno i razgovarati sa učenicima i roditeljima o problemima sa kojima se susreću u toku školovanja.

 

Predstavnici Općine će u 9,30 sati posjetiti Osnovnu školu „Hasan Kikić“ (Gorica 27) gdje će uručiti novčane donacije učenicima škola sa područja ove lokalne zajednice.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.