11.10.2017.
Tematska sjednica Općinskog vijeća Centar o klizištima
Četvrta tematska sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 12. oktobra 2017. godine u 15 sati u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1).

D N E V N I   R E D:

 

 

 

-Klizišta na području općine Centar, uzroci i pojave, saniranje i održavanje.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.