13.10.2017.
U Centru započeli radovi na izgradnji niša za kontejnere
Općina Centar, u saradnji sa Javnim kantonalnim komunalnim preduzećem „Rad“, pokrenula je projekat uređenja mjesta gdje su postavljeni kontejneri izgradnjom novih niša koje će, ukoliko to dozvole prostorne mogućnosti, biti izgrađene izvan saobraćajnica i trotoara kako bi pješaci imali olakšano kretanje.

U toku su radovi na izgradnji nove niše za kontejnere u Kranjčevićevoj ulici preko puta broja 9.

 

– Nakon što smo obavili iskop zemlje krenuli smo sa armirano-betonskim radovima i tokom dana planiramo završiti svoj dio posla. Uposlenici našeg preduzeća će u okviru bravarskih radova postaviti metalnu konstrukciju niše za kontejnere, što bi prema našim procjenama trebalo biti završeno do ponedjeljka. Također je u Kranjčevićevoj ulici na spoju sa Odobašinom planirana izgradnja još jedne niše za kontejnere, objasnio je Nermin Čilaš, šef gradilišta građevinske firme "Grakop" koja je angažovana kao izvođač radova.


Osim pomenutih lokacija u Kranjčevićevoj ulici, niše za kontejnere će biti postavljene ili rekonstruisane postojeće na još 21 lokaciju u sljedećim ulicama: Mjesna zajednica „Betanija-Šip“: kod gradskog groblja Bare i na osam lokacija u Ulici branilaca Šipa, Mjesna zajednica „Koševsko brdo“: Ulica braće Begić (dvije lokacije), Jukićeva (tri lokacije) i Muhameda Hadžijahića (šest lokacija); Mjesna zajednica „Koševo II“: Ulica Nusreta Fazlibegovića.

 

Realizacija pomenutog projekta je započela na osnovu ugovora za izgradnju niša za kontejnere u Centru, kojeg su potpisali dr. Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar i Selim Babić, direktor KJKP „Rad“ koje realizira projekt. Vrijednost projekta iznosi 75.755 KM, a sredstva je Općina Centar obezbijedila u ovogodišnjem budžetu.

 

Sve nove niše za kontejnere će imati željeznu zaštitnu konstrukciju sa kapijom kako bi se spriječilo raznošenje otpada po ulicama i životni prostor učinio čistijim i ljepšim.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.