Prva faza izgradnje škole na Šipu će biti okončana prije zadatog roka

Kako je potvrdio Amir Sabljica, tehnički direktor „Unigradnje“, firme koja izvodi radove na izgradnji objekta osnovne škole na Šipu, prva faza ovog projekta koja podrazumijeva armirano-betonske radove, će biti završena dva mjeseca prije ugovorenog roka.

-Naš dinamički plan se u cjelosti poštuje. Prema dinamičkom planu, predviđeno je da radovi u prvoj fazi projekta budu završeni sa krajem ove godine, iako nas ugovor obavezuje na završetak radova do februara naredne godine. U proteklom periodu uspjeli smo završiti zemljane radove i započeti izgradnju dva bloka objekta. Na bloku A smo završili izgradnju suterenskog dijela, te radimo na armirano-betonskoj ploči između garaže i prostora fiskulturne dvorane, što planiramo završiti do kraja ovog mjeseca. Nakon toga započinjemo radove na konstrukciji dvorane. Na bloku B izvedeni su radovi na temeljnoj ploči i sada radimo na izgradnji zidova skloništa. Cjelokupni betonski radovi, naravno ako dozvole vremenske prilike, trebalo bi da budu okončani do kraja ove godine, objasnio je Sabljica koji u ime firme „Unigradnja“ rukovodi projektom izgradnje škole na Šipu.

 

 

Podsjećamo da je izgradnja objekta osnovne škole na Šipu zajednički višemilionski projekt Općine Centar i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Za realizaciju ove faze projekta, u budžetu Općine Centar je obezbijeđeno 2,6 miliona KM, dok je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u budžetu za 2016. godinu obezbijedilo 700 hiljada KM, a u 2017. za ovu namjenu je planiralo 450 hiljada KM.