02.11.2017.
Taktičko-pokazna vježba simulacije požara u Osnovnoj školi „Silvije Strahimir Kranjčević“
Služba za civilnu zaštitu Općine Centar je u saradnji sa pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava Bjelave i Vratnik, Crvenim križom Centar i Policijskom stanicom Centar te učenicima i nastavnim osobljem iz Osnove škole „Silvije Strahimir Kranjčević“ u četvrtak, 2. novembra 2017. godine održala taktičko-pokaznu vježbu simulacije požara.

Vježba je održana u dvorištu i objektu ove škole koja je smještena u Ulici Mehmed-paše Sokolovića 2, s ciljem provjere spremnosti provođenja organizirane evakuacije učenika i učitelja iz prostorija škole u slučaju potrebe te učinkovitosti i demonstracije gašenja požara od strane vatrogasnih društava.

 

-U današnjoj taktičko-pokaznoj vježbi simulacije požara sa evakuacijom učenika, nakon što su pripadnici vatrogasnih društava evakuisali učenike i osoblje škole, pripadnici Službe za spašavanje pri Crvenom križu su prikazali pružanje prve medicinske pomoći za šest povrijeđenih učenika, od čega tri lakše i tri teže. Služba za prvu medicinsku pomoć JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo-Organizaciona jedinica Centar je preuzela teško povrijeđene i prevezla ih ambulantnim kolima do bolnice, dok su lakše povrijeđeni zbrinuti u najbližoj ambulanti porodične medicine „Mejtaš“. Pripadnici Druge policijske uprave-Policijske stanice Centar su cijelo vrijeme radili osiguranje pristupa i sigurnog dolaska i odlaska učesnika vježbe, objasnio je Haris Aganović, stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu i vatrogastvo.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajandžić, koji je kao komandant Općinskog štaba civilne zaštite prisutvovao vježbi, je na kraju pohvalio učesnike za dobro pripremljenu i održanu taktičko-pokaznu vježbu.

 

Služba civilne zaštite Općine Centar je prethodno ovakve vježbe održala za učenike i nastavno osoblje osnovnih škola „Nafija Sarajlić“ i „Alija Nametak“, dok je u planu da i ostale osnovne škole sa Centra  budu obuhvaćene ovom vježbom prvenstveno s ciljem obuke osoblja škole u slučajevima požara i drugih prirodnih nesreća.


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.