11.01.2018.
Završeno asfaltiranje Ulice Aleksandra Puškina
S obzirom na povoljne vremenske uslove tokom proteklog perioda, radnici građevinske firme „Grakop“ okončali su radove na asfaltiranju Ulice Aleksandra Puškina.

Ranije je u pomenutoj ulici izvršena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, polaganje cijevi za fekalnu i kišnu kanalizacionu mrežu, te priključenje okolnih stambenih objekata na novu infrastrukturu.

 

Trasom dugom oko 550 metara su položene nove cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju te novi vodovod, dok je građevinska firma „Grakop“ bila zadužena za zemljane radove. Nakon polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi izvršeno je testiranje, čišćenje i dezinfekcija nove vodovodne mreže.

 

Radove koji su započeli sredinom prošle godine na osnovu sporazuma o sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema na području Centra, finansirala je Općina iz svog budžeta sa 390.362 KM, od čega je za novu separatnu kanalizacionu mrežu izdvojeno 264.210 KM, a za vodovodnu mrežu 126.152 KM.

 

Nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, pristupilo se asfaltiranju kompletne Ulice Aleksandra Puškina. Položeni su novi betonski ivičnjaci duž saobraćajnice, a s obzirom na povoljne vremenske uslove okončano je i asfaltiranje. Ovaj projekt također je finansirala Općina Centar za šta je iz svog budžeta izdvojila iznos od 150.050 KM.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.