12.01.2018.
Objavljena preliminarna lista kandidata za općinske stipendije
Nakon što je Služba Općine Centar za obrazovanje, kulturu i sport izvršila obradu svih prijava kandidata za dodjelu stipendija Općine Centar „Prof. dr. Husein Kulenović“, Komisija Općinskog vijeća Centar za obrazovanje utvrdila je preliminarnu listu izabranih kandidata za stipendiranje u školskoj 2017/2018. godini.

Preliminarna lista kandidata za stipendiranje objavljena je 12. januara 2018. godine na oglasnoj ploči Općine Centar i na našoj web stranici u rubrici „Konkursi i oglasi“.

 

Svi prijavljeni kandidati mogu u roku od osam dana od objavljivanja preliminarne liste podnijeti prigovor općinskom načelniku. Prigovori se podnose pismeno putem Protokola Općine Centar.

 

Konačnu listu dobitnika stipendija utvrdit će Općinsko vijeće Centar.

 

Pravo na općinsku stipendiju imaju nadareni učenici i studenti kao i oni koji se školuju u otežanim uslovima života, a koji imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od tri godine i ne koriste druge stipendije.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.