13.03.2018.
Načelnik Ajnadžić podržava izgradnju koncertne dvorane
U prostorijama sarajevskog Kamernog teatra 55 u utorak, 13. marta 2018. godine, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor ovog pozorišta Emir Hadžihafizbegović potpisali su pismo podrške izgradnji koncertne dvorane na Marijin Dvoru.

U pismu koje će biti upućeno uglednim djelatnicima kulture se navodi da Općina Centar u potpunosti podržava izgradnju koncertne dvorane na parceli B4 koja je u obuhvatu Izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Gradski centar Marijin Dvor'' – Kvadrtant B. Koncertna dvorana je ugrađena u važeći planski akt na osnovu provedenog međunarodnog konkursa čije provođenje je finansirano od strane Grada Rima i u kome su učestvovale 43 države. Činjenica da je u sastavu žirija bila eminentna arhitektica Zaha Hadid, a od bh. arhitekata Nedžad Kurto i Said Jamaković, rezultiralo je odabirom rada koji je predstavljen na brojnim svjetskim sajmovima arhitekture, prezentiran u stručnim časopisima i ocijenjen izuzetno visokim ocjenama. Koncertna dvorana, planirana na parceli ukupne površine 11.795 m2, je kroz tri podzemne etaže, maksimalne tlocrtne površine 6.300 m2.

 

Donošenjem Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP ''Gradski centar Marijin Dvor'' – Kvadrant B, u čijem obuhvatu se nalazi i parcela planirana za izgradnju koncertne dvorane, nije utvrđen režim zabrane građenja, i u slučaju da se pronađe investitor koji bi uložio sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju koncertne dvorane Općina Centar bi mogla izdati rješenje o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje.

 

S obzirom na ekonomsko stanje u državi do ovog momenta, nažalost nisu obezbijeđena sredstva za pokretanje aktivnosti na izgradnji koncertne dvorane.

 

Bitno je napomenuti da je dio zemljišta vlasništvo Općine Centar, a dio je u vlasništvu drugog subjekta. U cilju stvaranja povoljnih uvjeta za izgradnju koncertne dvorane i eventualnog privlačenja investitora za sufinansiranje njene izgradnje jedna od smjernica za izradu izmjena i dopuna pomenutog planskog akta bila je preispitivanje planiranih sadržaja na parceli B4, odnosno jedan od prijedloga bio je stvaranje mogućnosti za izgradnju poslovnih objekata na dijelu parcele i izgradnju koncertne dvorane sa djelimičnom dislokacijom planiranih gabarita, rješenje stacionarnog saobraćaja i istovremeno rješenje trase dijela nulte transverzale. Planirani objekat bi u podzemnim etažama imao vezu sa koncertnom dvoranom i sa Parlamentom. U momentu izrade koncepta plana razmatran je i prijedlog mogućnosti izgradnje koncertne dvorane u sklopu prizemnih etaža planiranih poslovnih sadržaja.

 

Izmjena planskog akta je u izradi, te su stvoreni uvjeti i za izradu i dostavljanje novih prijedloga za predmetnu parcelu.

 

Shodno navedenom, Općina Centar poziva sve relevantne ličnosti iz oblasti kulture da se uključe u prezentaciju lokacije i privlačenje subjekata koji bi pronašli svoj interes u sufinansiranju izgradnje koncertne dvorane, kaže se u ovom pismu.

 

Direktor Kamernog teatara 55 i bosanskohercegovački renomirani glumac i umjetnik Emir Hadžihafizbegović je nakon potpisivanja pisma namjere kazao kako je oduševljen ovom inicijativom koja predstavlja još jedan doprinos ambijentu kulture glavnog grada Bosne i Hercegovine. -Koncertna dvorana je prijeko potrebna institucija unutar jednog ovakog grada. Vjerujemo da će u periodu koji je pred nama Sarajevo dobiti koncertnu dvoranu i svakako svi uposlenici Kamernog teatra su na neki načina potpisnici ove inicijative, objasnio je Hadžihafizbegović.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.