14.03.2018.
Općina ponudila rješenje za kosi lift na Ciglanama, na potezu Kanton
U vezi sa dugogodišnjim hroničnim, a ovih dana ponovo aktuelnim problemom funkcionisanja kosog lifta u naselju Ciglane i različitih interpretacija u vezi sa navedenim pitanjem u javnosti, izdajemo sljedeće saopštenje:

U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća Centar Sarajevo donesenim u prethodnom sazivu, načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić je organizovao više sastanaka sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i KJKP Gras u cilju iznalaženja što bržeg rješenja kojim bi se konačno izgradio novi lift i stanarima trajno omogućilo da uredno koriste ovo sredstvo saobraćaja.

 

S obzirom da je na zemljištu na kojem je izgrađen lift nosilac prava raspolaganja (vlasnik) Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i da po zakonu Općina ne može graditi nikakav objekat na tuđem zemljištu, općinski načelnik je uputio zahtjev Zavodu za izgradnju KS prijedlog ugovora o zajedničkoj izgradnji objekta kosi lift na Ciglanama.

 

Suština ovog ugovora je da Zavod za izgradnju KS u izgradnju objekta uloži zemljište, a da Općina Centar finansira sve druge troškove, odnosno izgradnju novog, modernog i funkcionalnog lifta sredstvima iz vlastitog budžeta, te da nakon izgradnje lifta preuzme obavezu upravljanja i održavanja nad ovim objektom.

 

U tom smislu Općina je u budžetu za 2018. godinu obezbijedila sredstva za početak izgradnje i pripremila idejna rješenja novog lifta u skladu sa najvišim standardima izgradnje ovih objekata u Europi.

 

Načelnik Ajnadžić očekuje da će na prijedlog kantonalne Vlade Skupština KS podržati predloženi tekst ovog ugovora i time omogućiti da Općina Centar odmah nakon donošenja odluke Skupštine Kantona Sarajevo raspiše tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji kosog lifta putem otvorenog međunarodnog javnog poziva. 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.