25.04.2018.
Započeli radovi na uređenju dijela Ulice Armije RBiH na Kromolju
Tokom dana radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sa radovima na uređenju saobraćajnice dijela Ulice Armije Republike Bosne i Herceovine na Kromolju.

Prvom fazom ovog projekta biće obuhvaćena dionica pomenute ulice od raskrsnice sa novom saobraćajnicom kod Gradskog porodilišta „Zehra Muidović“ na Jezeru pa prema Kromolju u dužini od 350 metara.

 

- Na početku realizacije ove faze projekta uklonit ćemo oštećeni asfalt sa kolovoza te tampon umjesto kojeg ćemo postaviti novi tampon i podlogu. Uređeni dio kolovoza biće širok šest metara dok ćemo sa jedne strane saobraćajnice izgraditi pješačku stazu širine jedan metar. Također je u planu ugradnja novih slivnika za odvodnju oborinskih voda, kao i novi betonski ivičnjaci. Planirana je i nivelacija šahtova, slivnika i šibera za vodu na novu kotu asfalta, a postojeći oštećeni poklopci šahtova će biti zamijenjeni novim, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme "Grakop".

 

Projekat finansira Općina Centar koja je iz svog budžeta izdvojila 168.000 KM, a rok za izvođenje ovih radova, prema potpisanom ugovoru, je 45 dana. Druga faza ovog projekta obuhvatiće dionicu Ulice Armije RBiH od  Arboretuma na Kromolju do raskrsnice koja vodi ka naselju Nahorevo, dok treća faza nastavlja od ove raskrsnice sve do raskrsnice sa naseljem Poljine, odnosno do kraja Ulice Armije RBiH.

 

Tokom dana lokaciju na kojoj se izvode radovi je obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa svojim saradnicima.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.