16.05.2018.
Radovi na uređenju dijela Ulice Armije RBiH na Kromolju biće okončani u zadanom roku
U dosadašnjem toku radova na uređenju saobraćajnice dijela Ulice Armije Republike Bosne i Herceovine na Kromolju, radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su završili sa podizanjem stare kolovozne konstrukcije i asfalta.

– Sada su u toku završni radovi na postavljanju nove tamponske podloge. Nakon toga slijedi ugradnja novih betonskih ivičnjaka. Prije postavljanja završnog asfalta planiramo uraditi ugradnju slivnika za odvodnju oborinskih voda, te nivelaciju šahtova, slivnika i šibera za vodu na novu kotu asfalta, a postojeći oštećeni poklopci šahtova će biti zamijenjeni. Prema potpisanom ugovoru rok za završetak ovih radova je 45 dana, što ćemo moći ispoštovati, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme "Grakop".

 

Projekat prve faze uređenja dijela Ulice Armije RBiH, od raskrsnice sa novom saobraćajnicom kod Gradskog porodilišta „Zehra Muidović“ na Jezeru prema Kromolju, u dužini od 350 metara, finansira Općina Centar u iznosu od 168.000 KM.

 

Nova saobraćajnica će biti široka šest metara, a novoizgrađena pješačka staza jedan metar. Druga faza ovog projekta obuhvatiće dionicu Ulice Armije RBiH od  Arboretuma na Kromolju do raskrsnice koja vodi ka naselju Nahorevo, dok treća faza nastavlja od ove raskrsnice sve do raskrsnice sa naseljem Poljine, odnosno do kraja Ulice Armije RBiH.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.