Općina Centar finansira proširenje dijela Ulice Abdurahmana Muharemije

Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu izdvojila 75.560 KM za proširenje dijela Ulice Abdurahmana Muharemije na Betaniji (Mjesna zajednica „Betanija-Šip“).

Glavni projekat proširenja ove saobraćajnice, na dijelu koji prolazi pored Gradskog groblja Bare, je uradila firma „Design&QC“. Kako je navedeno u glavnom projektu postojeća dvosmjerna saobraćajnica, širine tri metra, na pojedinim dijelovima će biti proširena i do 1,20 metara u parcelu koja ulazi u groblje.

 

Sa strane će biti potrebno izgraditi nekoliko potpornih zidova čija ukupna dužina iznosi 195 metara. Sa početkom radova prvo će biti uklonjeni postojeći zidovi i stara nefunkcionalna ograda. Duž zidova će biti postavljena nova zaštitna ograda te ugrađena ulazna kapija u groblje. Općina Centar je prethodno dobila saglasnost Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ koji upravlja ovim grobljem. Tokom izvođenja radova biće potrebno ugraditi dodatne poprečne slivne rešetke za odvod površinskih voda.

 

Prije asfaltiranja proširenog dijela saobraćajnice također će biti urađena i rekonstrukcija osam metara pristupnog puta koji vodi u groblje sa postavljanjem novih betonskih ivičnjaka.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je prošle sedmice potpisao ugovor sa direktorom firme „Grakop“ Senadom Sejdićem za izvođenje radova na proširenju saobraćajnice u Ulici Abdurahmana Muharemije, čime su ispunjeni svi uslovi za započinjanje radova.