Sutra vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar

U utorak, 22. maja 2018. godine u 15 sati će biti održana 1. vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1).

D N E V N I  R E D:

 

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta ''Kosi lift'' Ciglane

 

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja radi izgradnje (rekonstrukcije) objekta ''Austrijske kuće''

 

3. Pomoć pri realizaciji u organizovanju javnog prevoza građana na lokalitetu Ciglane do okončanja radova na rekonstrukciji kosog lifta – Informacija.