Općina Centar zahtijeva od Sarajevostana da hitno otkloni kvar na instalacijama iznad Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju

Iskazujući veliki senzibilitet prema porodicama i djeci sa poteškoćama u razvoju, a uzimajući u obzir da u Bosni i Hercegovini ne postoji sistemska podrška za ovu ranjivu kategoriju društva, Općina Centar Sarajevo je u 2017. godini obezbijedila prostor u Ulici Valtera Perića i u potpunosti finansirala njegovu rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, uključujući namještaj i opremu, u skladu sa potrebama djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica.

Za rekonstrukciju i opremanje prostorija Općina je izdvojila 160 hiljada maraka, a nakon višemjesečnih napora u januaru 2018. godine konačno je i otvoren Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Implementacija projekta povjerena je Udruženju “Colibri”, a rezultati rada ovog Centra, ali i Udruženja u proteklih nekoliko mjeseci bili su impozantni.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić koji je podržao uspostavljanje i otvaranje ovog Centra, prilikom posljednje posjete je naglasio da mu je ovaj uspješno realizirani projekat Općine Centar jedan od najdražih.

 

S obzirom na sve navedeno, Općina Centar izražava veliko nezadovoljstvo činjenicom da Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju ne radi duže od 20 dana, a sve zbog kvara na zajedničkim istalacijama stambeno-poslovnog objekta iznad prostora u kojem je Centar smješten, te prodiranja otpadnih voda u prostorije u kojima borave porodice i djeca.

 

Želeći da se prostorije što prije osposobe i u namjeri da pomogne porodicama i djeci, predstavnici nadležnih službi su u više navrata kontaktirali Sarajevostan, odnosno upravitelja koji je nadležan za rješavanje navedenog problema.

 

-Oštećenja su nastala u poslovnom prostoru u kojem je smješten Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Pucanje cijevi je nastalo na instalacijama smještenim u zajedničkim dijelovima zgrade. Upravitelj nad objektom je Sarajevostan koji ima zakonsku obavezu da izvrši sanaciju nastalih oštećenja. Predstavnici Sarajevostana su obavijestili Općinu Centar da su u dva navrata izlazili i radili uviđaj, ali da nemaju sredstava na računu. U obavijestima Sarajevostana nismo dobili ni predmjer ni predračun potrebnih radova za sanaciju uzroka curenja u prostor. Nadležna služba je 6. augusta kontaktirala Sarajevostan i zatražila da se kvar sanira. Nakon toga 9. augusta ponovo je kontaktiran Sarajevostan i opet ništa nije urađeno. Poslije toga 13. augusta smo ponovo kontaktirali Sarajevostan gdje smo dobili informaciju da je dat nalog da se radovi izvrše. S obzirom da je stanje ostalo nepromijenjeno 16. augusta ponovo smo kontaktirali Sarajevostan, ističu iz Općine Centar.

 

Općina Centar Sarajevo ne može izvršiti sanaciju kvara na zajedničkim instalacijama i vertikalama vodovoda i kanalizacije s obzirom da je neophodan ulazak i u privatne stanove, a što je u isključivoj nadležnosti Sarajevostana, preduzeća kojem je Kanton Sarajevo povjerio upravljanje nad ovom zgradom.

 

Općina Centar će u svakom slučaju, nakon što bude otklonjen kvar, preduzeti hitne mjere kako bi se prostorije Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju što prije osposobile i kako bi djeca i porodice ponovo ušle u prostorije koje su njima i namijenjene.