Sanacija klizišta u Ulici Hakije Kulenovića na Ciglanama

Općina Centar i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo svakodnevno intenzivno rade na aktivnostima u vezi sa sanacijom klizišta u Ulici Hakije Kulenovića na Ciglanama. U tom smislu se najmanje jednom sedmično održavaju redovni radni sastanci na kojima se razmatraju preduzete mjere i definiraju daljnji zadaci.

Na ovim sastancima pored predstavnika Općine i Zavoda učestvuju i izvođači pripremnih radova „Grakop“ Kiseljak i „Angermeier“ d.o.o. Sarajevo uz nadzor Zavoda, predstavnika Civilne zaštite Općine Centar i eksperta iz oblasti klizišta prof.dr. Zlatka Langofa.

 

U okviru pripremnih radova, ispod mostovne konstrukcije izvučeno je više kamiona urušenog materijala, te izvršeno geodetsko snimanje i više istražnih radova radi utvrđivanja stanja, odnosno strukture tla. Pored toga, izvršena je demontaža distributivne vodovodne cijevi oko 150 metara na kojoj su evidentne značajne pukotine, a očišćen je i glavni kanal za odvod oborinskih voda iz kojeg je izvađeno na desetine kubika otpadnog materijala.

 

Nakon obavljenog javnog tendera izabran je projektant Design&QC za izradu glavnog projekta sanacije ovog klizišta. Zadatak projektanta je da utvrdi obim, vrstu i strukturu radova koje je neophodno uraditi na saobraćajnici radi prihvatanja oborinskih voda, kao jednog od glavnih uzroka pokretanja tla na ovom lokalitetu, te obim i vrstu radova neophodnih radi sanacije i stabilizacije nosive konstrukcije saobraćajnice.

 

Projektom će biti obuhvaćeni i potrebni radovi na zaštiti stambenog bloka u Ulici Husrefa Redžića.

 

Imajući u vidu složenost stanja na ovom klizištu i značaj rješavanja ovog problema za stanovništvo ovog područja, odmah nakon izrade glavnog projekta biće provedena najbrža, zakonom moguća, procedura izbora izvođača radova na sanaciji ovog klizišta.