Općina nabavila Micro:bit uređaje koji će djecu podstaći da uče programiranje

U kabinetu za informatiku Osnovne škole „Nafija Sarajlić“ u ponedjeljak 24. septembra 2018. godine održana je prezentacija Micro:bit uređaja koje je nabavila Općina Centar za svih 11 osnovnih škola sa njenog područja.

 

Za nabavku 400 Micro:bit uređaja Općina Centar je iz svog budžeta izdvojila 48.500 KM. Nabavljene su također i punjive baterije kao i punjači za svaku školu.¸


Micro:bit je edukacijski uređaj namijenjen jednostavnom učenju programiranja i elektronike, te digitalne pismenosti općenito. Uređaj ima 25 crvenih lampica i dvije tipke za programiranje, kao dodatak mnoštvu senzora – uključujući ugrađeni kompas, detektor gibanja, Bluetooth Smart tehnologiju i pet ulaznih i izlaznih (I/O) prstenova. Cilj izrade ovih uređaja bio je da podstakne mlade generacije da koriste nove tehnologije na zabavan način.


Micro:bit omogućava vrlo jednostavno programiranje u više programskih okruženja i dopušta korisniku da u vrlo kratkom vremenu usvoji osnove programiranja i programskog razmišljanja kroz jednostavni grafički programski jezik, ali i kroz zanimljive mogućnosti koje nudi.


Predstavnici firme „Imtec“, koja je odabrana putem javnog poziva, su direktorima osnovnih škola i predstavnicima Općine Centar ovom prilikom objasnili principe rada ovog uređaja.


Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je nakon prezentacije kazao da na ovaj način Općina želi unaprijediti nastavni proces u školama na svom području.


-Ovo je jedan od pozitivnih primjera kako da našu djecu uključimo u savremene tokove informatizacije. Drago mi je da mi kao lokalna zajednica aktivno učestvujemo u tome, a sa ovakvim aktivnostima ćemo nastaviti i dalje. Sada su na potezu nastavnici informatike da znanja i vještine prenesu na učenike. Mladi trebaju razvijati informatičke kompetencije, jer je IT sektor izuzetno tražen na globalnom tržištu. S obzirom da u Bosni i Hercegovini zanimanja u okviru IT sektora spadaju među deficitarne profesije, a trend potražnje za ovim kadrovima kontinuirano raste, Općina Centar finansira i prekvalifikaciju i edukaciju nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za poslove iz oblasti primjene informacionih tehnologija, pojasnio je Ajnadžić.


Podsjećamo, Općina Centar Sarajevo je u prošlom mjesecu za nabavku „pametnih tabli“ za 11 osnovnih škola koje se nalaze na njenom području iz svog budžeta izdvojila 50 hiljada konvertibilnih maraka.