Na objavljeni javni poziv za finansiranje poslovnih projekata mladih pristigle 34 prijave

Na javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih do 35 godina starosti, koji je bio otvoren u periodu od 18. juna do 16. augusta ove godine, pristigla su 34 zahtjeva.

Stručna komisija koja broji 11 članova, sastavljena od predstavnika nadležne općinske službe, članova Komisije Općinskog vijeća Centar za mlade, te predstavnika preduzetnika i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, pregledala je dostavljene prijave.

 

–Ovom prilikom smo ocjenjivali pisane biznis planove koji su dostavljeni uz prijavu, te da li kandidat ispunjava formalne uslove javnog poziva poput godina starosti, da li je stanovnik naše općine zadnje tri godine i da li je prijavljen u Zavodu za zapošljavanje KS kao nezaposlena osoba. Naredna faza ovog procesa je da kandidate, koji su ušli u uži krug, pozovemo na prezentaciju njihovih biznis planova na osnovu čega pravimo prijedlog projekata koji će biti podržani sredstvima iz budžeta Općine Centar. Ovaj prijedlog treba odobriti općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić koji sa njima potpisuje ugovore. Najveći odobreni iznos po projektu može biti do 15.000 KM. Ovo je samo jedan od projekata finansijske podrške razvoju preduzetništva koje provodi Općina Centar, objasnio je Predrag Slomović, šef odsjeka za lokalno ekonomski razvoj Službe za finansije i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za pomenutu namjenu je obezbijeđeno 200.000 KM. Projekat finansijske podrške samozapošljavanju mladih sa područja Centra je pokrenut 2015. godine kada je podržano pet projekata sa iznosom od 50.000 KM. Naredne godine broj podržanih projekata se gotovo udvostručio za šta je izdvojeno 100.000 KM, a 2017. godine podržano je 20 projekata za šta je izdvojeno 186.500 KM.

 

Pored navedenog, Općina Centar je ove godine pokrenula i projekat finansijske podrške samozapošljavanju djece šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Javni poziv je objavljen u augustu ove godine i ostaje otvoren do  24. oktobra 2018. godine. Tekst javnog poziva, te obrasce izjave i biznis plana je moguće pronaći na web stranici Općine Centar www.centar.ba u rubrici Konkursi i oglasi.