Uplaćena sredstva za prevoz učenika sa Nahoreva

U nadi da će Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP „Gras“ u okviru svojih, zakonom utvrđenih nadležnosti, riješiti problem prevoza putnika prema mjesnoj zajednici „Nahorevo“, načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić je u petak 2. novembra 2018. godine potpisao i uručio zaključak direktoru OŠ „Nafija Sarajlić“ Zijadu Numiću, prema kojem Općina ovoj ustanovi prebacuje 14 hiljada maraka koje će biti utrošene za prevoz učenika do kraja kalendarske godine.

Stanovnici Nahoreva već nekoliko sedmica negoduju zbog neredovnog prevoza zbog čega najviše ispaštaju učenici sa ovog područja. Tim povodom, načelnik Ajnadžić je održao sastanak sa građanima i naglasio da će, uvažavajući probleme, prije svega najmlađih stanovnika, Općina izdvojiti sredstva kako bi se riješio prevoz đaka, u nadi da će resorno ministarstvo i KJKP „Gras“ naći rješenje.

 

U skladu sa obećanim danas je uručen zaključak direktoru OŠ „Nafija Sarajlić“ koja će provesti postupak izbora najpovoljnijeg prevoznika na relaciji Jezero – Nahorevo.

 

Mještani su sa oduševljenjem ispratili ovaj potez načelnika Ajnadžića, ali su imali i poruku za nadležne.

 

-Djeca su prioritet i podržavamo načelnika Ajnadžića da se problem riješi. Međutim, na ovom području postoje i drugi građani koji koriste prevoz, koji imaju kupljene kupone, a nemaju nikakvu uslugu. Neka nadležni počnu rješavati probleme, istakli su mještani.