Završeni radovi na uređenju dijela Ulice Armije RBiH na Kromolju

Prema planiranoj dinamici radova, krajem protekle sedmice radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su okončali realizaciju druge faze projekta sanacije dijela Ulice Armije RBiH na Kromolju (Mjesna zajednica „Betanija-Šip“).

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 100.730 KM, dok je za nadzor zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Na osnovu elaborata sanacije dijela pomenute ulice, u dužini od 270 metara, koji je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“, prvo je mašinski uklonjen stari oštećeni asfalt i tampon. Postavljena je nova kamena frakcija i ugrađeno je 420 metara novih betonskih ivičnjaka. Odvodnja površinskih voda je riješena izgradnjom kanala za drenažu te ugradnjom pet novih uličnih slivnika koji su sa 210 metara plastičnih cijevi spojeni na gradsku odvodnu mrežu. Na kraju radova postavljeno je 1.240 kvadratnih metara novog asfalta.

 

Na osnovu odobrenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, tokom izvođenja radova ovim dijelom saobraćajnice na Kromolju od broja 42a prema naselju Poljine je bio na snazi izmijenjeni režim saobraćaja.

 

Pomenuta građevinska firma bila je angažovana i na realizaciji prve faze uređenja dijela Ulice Armije RBiH, od raskrsnice sa novom saobraćajnicom kod Gradskog porodilišta „Zehra Muidović“ na Jezeru prema Kromolju, u dužini od 350 metara, koju je također finansirala Općina Centar sa iznosom od 168.000 KM.