Obnova ostvarenog prava na stalne novčane pomoći

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar pristupila je reviziji spiskova penzionera sa minimalnim primanjima, te osoba koje prelaze 60 godina starosti, a nemaju ostvareno pravo na penziju i koji su korisnici stalne novčane pomoći u okviru projekta „Hljeb i mlijeko za penzionere“.

S tim u vezi, pozivaju se svi korisnici ove novčane pomoći da do 30. novembra 2018. godine dostave potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja navedenog prava.

 

Naime, penzioneri sa minimalnim primanjima trebaju dostaviti ovjerenu kopiju lične karte, potvrdu o prijavi prebivališta, kućnu listu, te ovjerenu kopiju posljednjeg čeka od penzije, a osobe preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju umjesto čeka od penzije trebaju dostaviti uvjerenje da nisu ostvarili pravo na penziju koje izdaje Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Traženu dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1).

 

Podsjećamo, uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar, te jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.

 

-U budžetu Općine za ovu namjenu izdvojeno je 288.000 maraka i to 250.000 maraka za socijalno ugrožene penzionere i 38.000 maraka za socijalno ugrožene osobe starije od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Na listi trenutno imamo 416 penzionera sa minimalnim primanjima i 59 socijalno ugroženih osoba preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju, kazala je Mersida Veiz iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

Zahtjev za ovu vrstu pomoći dostupan je na Info pultu Općine Centar tokom cijele godine.