Čeka se priključenje objekta Akademije scenskih umjetnosti na komunalnu mrežu

Saobraćajnica u Ulici Skenderija će biti asfaltirana do 30. novembra

Općina Centar je u saradnji sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo, uzimajući u obzir značaj i stanje u kojem se nalazi saobraćajnica, obezbijedila sredstva za sanaciju kolovozne konstrukcije u Ulici Skenderija.

Radovi su započeli 8. oktobra, a za izvođača je angažovana firma Grakop koja je u predviđenom roku, odnosno prije 20 dana, pripremila saobraćajnicu za asfaltiranje.

 

Međutim, u toku izvođenja radova predstavnici Akademije scenskih umjetnosti su se obratili sa zahtjevom za izgradnju uslovljenog cjevovoda kanalizacione mreže u dužini od oko 130 metara, kako bi se novi objekat ove institucije kulture mogao priključiti na separatnu kanalizacionu mrežu.

 

S obzirom da se radi o centru grada i na frekvenciju javnog saobraćaja resorno kantonalno ministarstvo je odobrilo izvođenje navedenih radova u terminu od 23.30 do 5.30 sati, odnosno samo u noćnim satima.

 

Iz tog razloga i teških uslova rada, radovi na potpunoj rekonstrukciji ove dionice su morali biti prolongirani do 30 novembra.

 

Radi ubrzanja realizacije poslova općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo traži da izda dozvolu o potpunoj, cjelodnevnoj obustavi saobraćaja u trajanju od šest dana, u kontinuitetu, kako bi izvođač radova firma Unigradnja, uz nadzor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, intenzivnim danonoćnim radom ovaj projekat realizirao prije većih zimskih padavina.

 

U skladu sa građevinskim normama do kraja novembra će se izvršiti polaganje asfaltne podloge kako bi se omogućio nesmetan saobraćaj, a završni sloj će biti urađen početkom sljedeće građevinske sezone.