U februaru počinje besplatan kurs engleskog jezika u Centru kulture i mladih

Općina Centar Sarajevo godinama izdvaja značajna sredstva za realizaciju besplatnih projekata za mlade. Ova lokalna zajednica u okviru Javne ustanove „Centar kulture i mladih“ čiji je i osnivač, dugi niz godina kvalitetno planira kako da mladi provedu svoje slobodno vrijeme, ustupajući im na raspolaganje prostorije, tehničke mogućnosti i stručnu podršku kroz projekte iz domena obrazovanja i kulture.

Imajući u vidu da poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, u Centru kulture i mladih organiziraju se i besplatne radionice konverzacijskog engleskog jezika za mlade uzrasta od 13 do 30 godina sa područja općine Centar. Projekt finansira Općina Centar, a u skladu sa Operativnim planom Centra kulture i mladih za 2019. godinu.

 

Kurs počinje 5. februara 2019. godine, a planirano je da traje šest mjeseci. Podijeljen je u dva ciklusa, prvi od februara do aprila, a drugi od septembra do novembra. Realizuje se dva puta sedmično i to utorkom i četvrtkom od 19,30 do 21 sat u prostorijama FIS-a gdje je i sjedište Centra kulture i mladih. Svi polaznici će dobiti certifikat o uspješno završenom kursu konverzacijskog engleskog jezika.

 

Polaznici kursa imaju priliku istovremeno razvijati vještine pričanja, pisanja, slušanja, razumijevanja i čitanja. Gramatika i vokabular su integrisani u sadržaj lekcije i usvajaju se spontano. Postepeno se pojačavaju konverzacijske metode i vještine. Gledaju se kratki video sadržaji ili čitaju tekstovi, razgovara se o njima i rade istraživački zadaci koji imaju za cilj da povećaju interesovanje mladih ljudi za učenje engleskog jezika.

 

Zainteresovani se mogu prijaviti putem kontakt telefona JU Centar kulture i mladih 033/232-594; 061/518-165, putem e-maila: info@centarkulture.ba, ali i putem linka https://centarkulture.ba/avada_portfolio/konverzacijski-kurs-engleskog-jezika/