Javni poziv za učešće u programu „Startup akademija“

Udruženje „Motivator“ je sredinom oktobra prošle godine pokrenulo projekt „Idea Lab” - poduzetnički centar koji je smješten u prostorijama „HUB 387“ u Maglajskoj ulici kod Sarajevo City Centra na Marijin dvoru.

„Idea Lab“ je zamišljen kao jedinstveni prostor za pružanje podrške mladima u pogledu sticanja potrebnih znanja i vještina za zapošljavanje i samozapošljavanje, te kreativno djelovanje mladih. Projekt „Idea Lab“ je finansijski podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Europska unija kao i Općina Centar, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

U cilju realizacije projekta, Udruženje „Motivator“ poziva mlade ljude dobi od 20 do 35 godina da se prijave na javni poziv za učešće u programu „Startup akademija“. U okviru navedenog programa planirano je da budu održana četiri modula prema sljedećem rasporedu:

 

Modul 1 u periodu od 16. do 17. februara 2019. godine (Uvod u startup - upoznavanje sa pojmom startup-a, poduzetništva i biznisa, prilikama koje se pružaju u toj oblasti kroz primjere uspješnih Startup biznisa u BiH i svijetu).

 

Modul 2 u periodu od 23. do 24. februara 2019. godine (Startup u BiH - upoznavanje sa zakonskim i računovodstvenim okvirom).

 

Modul 3 u periodu od 9. do 10. marta 2019. godine (Brainstorming startup ideja- rad u grupama sa mentorima i priprema za prezentaciju uz izbor najbolje ideje).

 

Modul 4 u periodu od 16. do 17. marta 2019. godine (Izvori finansiranja startup poduhvata).

 

Prijavu na javni poziv moguće je slati najkasnije do 13. februara 2019. godine do 16 sati popunjavanjem aplikacije na linku: https://docs.google.com/forms/d/1OHeCaBkoqHgvecQD5OnDLPqeWcoM0AYseKARAMDYhv0/edit

 

Sve dodatne upite slati na motivator.info@gmail.com