Općina Centar provodi anketiranje korisnika svojih usluga

U skladu sa normama usvojenih ISO standarda kvaliteta u periodu od 4. do 15. februara ove godine u Općini Centar se provodi anketiranje korisnika njenih usluga koja ima za cilj stalno poboljšanje kvaliteta usluga koje pruža građanima ova lokalna zajednica.

Građani mogu dobiti anketne listiće u Matičnom uredu ili na Info pultu Općine Centar, gdje su također postavljene i anketne kutije u koje mogu ubaciti ispunjene upitnike. Ukoliko nekome od građana zatreba pomoć pri popunjavanju ankete angažovani su volonteri Općine Centar.

 

Na bazi detaljne analize odgovora, sugestija i prijedloga anketiranih, općinske službe će poduzeti mjere i donijeti odluke kojima će se dalje unapređivati kvaliteta usluga koje pružaju građanima. Anketiranje je dobrovoljno i anonimno.

 

Također građani mogu dobiti i popuniti anketne listove u prostorijama 18 mjesnih zajednica, te u centrima za zdravo starenje (Maršala Tita 12 i Muhameda Kantardžića 3).

 

Anketni listić moguće je direktno ispuniti ili odštampati sa općinske web stranice www.centar.ba. Pozivamo građane da se u što većem broju odazovu ovoj anketi u cilju daljeg poboljšanja kvaliteta usluga općinske administracije.