Prijem za dugogodišnje rukovodioce obrazovnih ustanova iz Centra

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić upriličio je oproštajni prijem za dugogodišnje direktore osnovnih škola „Safvet-beg Bašagić“ i „Nafija Sarajić“ Lejlu Dizdarević i Zijada Numića.

Prijem je organizovan na zahtjev načelnika Ajnadžića koji se želio na ovakav način zahvaliti dosadašnjim rukovodiocima ove dvije škole na višegodišnjoj uspješnoj saradnji sa Općinom Centar i poboljšanju nivoa kvaliteta obrazovanja, te uslova boravka u školama za učenike i nastavno osoblje.

 

–Vi ste, kao dosadašnji rukovodioci ovih škola, imali jako dobar i profesionalan odnos. U našoj međusobnoj saradnji rješavali smo niz problema koji se odnose na osnovno obrazovanje i Općina Centar je do sada ulagala velike finansijske iznose u predškolsko i osnovno obrazovanje, iako za to nije nadležna, s ciljem da našim učenicima i nastavnom osoblju poboljšamo uslove rada i boravka u školama. Nažalost, sada smo uskraćeni za dobar dio sredstava za realizaciju kapitalnih projekata koje treba da izdvoji Vlada Kantona Sarajevo, pa ćemo stoga morati smanjiti iznos izdvajanja za osnovno obrazovanje i školske institucije na našem području kako bismo mogli završiti druge planirane projekte poput izgradnje Austrijske kuće, osnovne škole na Šipu, sportske dvorane kod Srednje zubotehničke škole... Kako bismo izbjegli ovakve poteze nastavit ću insistirati da se osnovno i predškolsko obrazovanje vrati u nadležnost jedinica lokalnih samouprava, što je u skladu sa presudom Ustavnog suda FBiH koja još nije provedena, objasnio je Ajnadžić.

 

Gosti su se zahvalili načelniku Ajnadžiću na prijemu i veoma uspješnoj saradnji sa općinskim službama.

 

–Niste postavljali pitanje zašto, nego kako pomoći školama i na koji način. Prema stručnim kriterijima ste uzimali prioritete u rješavanju problema u našim školama. Naše obrazovanje je u krizi, jer je sve postavljeno na pogrešnim temeljima poput odabira maternjeg jezika koji će djeca pohađati. Uloga Pedagoškog zavoda je svedena na minimum kao korektiv u odgojno obrazovnom procesu, kao i uloga direktora škola. Općina Centar je prepoznala ulogu i mjesto osnovnog obrazovanja što je za pohvalu, istakli su Numić i Dizdarević.

 

Prijemu su također učestvovali savjetnici općinskog načelnika Mustafa Resić, Osmo Babić i Bećir Sirovina kao i Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.