U Centru za zdravo starenje održano edukativno predavanje o zaštiti okoliša

U okviru projekta pod nazivom „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“ kojeg realizuje Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) u prostorijama Centra za zdravo starenje općine Centar (Maršala Tita 12) održano je edukativno predavanje o zaštiti okoliša.

Tom prilikom su predstavnici pomenutog udruženja za prisutne građane, članove Centra, predstavnike osnovnih škola iz Centra, te predsjednike savjeta i sekretare mjesnih zajednica Općine Centar održali prezentaciju o pravilnom postupanju sa posebnim kategorijama otpada i reciklaži ambalažnog i elektronskog otpada, te prezentirali trenutno stanje i probleme u upravljanju posebnim kategorijama otpada od strane općinskih službi i KJKP Rad.

 

-Tema našeg održanog predavanja je bila ispravno postupanje sa ambalažom i ambalažnim otpadom. Također smo napravili osvrt na anketu, koju smo  proveli posljednja tri mjeseca,  kroz koju smo htjeli čuti mišljenje građana koje probleme imaju kada je u pitanju ambalaža i ambalažni otpad, te da čujemo njihove prijedloge za poboljšanje stanja, objasnila je Sabina Hadžiahmetović iz Centra za okolišno održivi razvoj.

 

Centar za zdravo starenje je odlučio prihvatiti ponudu COOR-a da se uključe u ovaj projekat kao njihovi partneri.

 

–Prihvatili smo ovu ponudu da učestvujemo u statusu partnera. Projekat je jako dobro prezentovan našim članovima među kojima postoji velika zainteresovanost za učešće, kazala je Varja Nikolić, koordinatorica Centra za zdravo starenje Općine Centar.

 

Osim Centra za zdravo starenje općine Centar partneri u ovom projektu su također  „EKOPAK“ d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom) i „ZEOS eko-sistem“, d.o.o. (operater za upravljanje E-otpadom).

 

Tokom realizacije projekta „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“ biće obuhvaćeno najmanje 500 učenika iz pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, u kojima je održana radionica pod nazivom „Medijska pedagogija i praksa i način medijske promocije projekta“ gdje je za učenike i nastavnike edukator bio novinar Zoran Ćatić koji ih je učio kako formirati svojevrsne „novinske redakcije“ koje će pratiti razvoj ovog projekta.

 

Projektom je također obuhvaćeno oko 100 građana i članova savjeta iz mjesnih zajednica Općine Centar: „Koševo II“, „Bardakčije“, „Trg oslobođenja-Centar“, „Ciglane“, „Gorica-Crni vrh“, „Marijin Dvor“ i „Mejtaš-Bjelave“. Projekt „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“, u trajanju od devet mjeseci, je finansijski podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Europska unija kao i Općina Centar, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).