Održana međunarodna konferencija „Solid.Forum – Forum socijalne solidarnosti“

U okviru projekta „Solid.Forum – Forum socijalne solidarnosti“ kojeg provodi Grad Zagreb kao nositelj projekta u partnerstvu sa Općinom Centar Sarajevo održana je istoimena međunarodna konferencija u Zagrebu. Projekat finansira Europska unija iz programa „Europa za građane“ sa 12.095 eura.

Na konferenciji je sudjelovalo 80 osoba iz Bosne i Hercegovine, te 40 osoba iz Republike Hrvatske. Teme konferencije su bili strateški dokumenti na nivou Europske unije, na lokalnom i nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, te nivou gradova Zagreba i Sarajeva koji ukazuju na potrebe za razvojem novih programa, projekata i usluga.

 

Cilj ovog projekta je razmjena iskustava i razvoj zajedničkih inicijativa za povećanje solidarnosti i socijalne integracije između sudionika iz Sarajeva i Zagreba.

 

U ime Općine Centar na konferenciji su učestvovali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, sekretar Općine Jasna Beba, predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić, njen zamjenik Mustafa Mulić, vijećnici Miro Lazović, Nuko Grebović, Edin Abdurahmanović, Abid Jusić, Sonja Akšamija i Senada Bosno, savjetnici načelnika Dževad Bećirević i Bećir Sirovina, pomoćnici općinskog načelnika Jasmina Fazlić i Admir Šehović, te saradnici iz općinskih službi.

 

U toku konferencije predstavnici Grada Zagreba su predstavili primjere programa i projekata za socijalnu integraciju i povećanje društvene solidarnosti. Posebno je istaknuta prilika za razvojem konkretnih inicijativa za saradnju između Sarajeva i Zagreba, s obzirom na dugogodišnje prijateljstvo između ova dva grada.

 

Općina Centar, kao i ostali sudionici iz BiH, su iskoristili projekat kako bi stekli uvid u praktična iskustva i podijelili vlastita iskustva, a kako bi dodatno razvili politiku lokalne integracije i podržali mjere i aktivnosti za podizanje socijalne integracije i društvene solidarnosti, a posebno za buduće partnerstvo sa Gradom Zagrebom i ostalim sudionicima iz Zagreba.

 

Prisutnima na konferenciji se obratio i načelnik Ajnadžić koji je naglasio da ima velika očekivanja od ove Konferencije, a naročito kada je u pitanju buduća saradnja između Sarajeva i Zagreba.

 

-Živimo u vremenu kada se nažalost društvo sve više raslojava i dijeli i gdje se prave sve veće razlike po raznim osnovama. Socijalno raslojavanje je možda i najizraženije. Ubijeđen sam da bi eliminacijom tih razlika sve ostale postale marginalne. Naša ljudska obaveza je da svakodnevno radimo na tome. Općina Centar provodi niz projekata sa ciljem izjednačavanja svih stanovnika, odnosno jednakopravnosti i uključivanja u društvena dešavanja svakog građanina. Sudjelovanje u ovom projektu je samo dokaz i nastavak tih naših namjera. U ovakvim projektima jako je važna regionalna, ali i međunarodna saradnja. Vlastitim snagama i sredstvima se može uraditi samo dio, ali zajednički i uz podršku Europske Unije možemo mnogo više. Nadam da će dobre prakse grada Zagreba biti primjenjive i u Sarajevu, a istovremeno da ćemo konferencijom stvoriti nove pretpostavke da obje lokalne zajednice ubuduće sarađuju na konkretnim projektima. Želim da zajednički napravimo sistem ravnopravnijeg i boljeg društva, kazao je Ajnadžić.

 

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Jasmina Fazlić predstavila je strateške dokumente koji se tiču socijalne uključenosti, te programe i projekte za socijalnu integraciju koji se provode u ovoj lokalnoj zajednici.

 

-Socijalno uključivanje važan je faktor podizanja nivoa socijalnog kapitala, koji je u zemljama EU važan faktor razvoja. Jačanje socijalne uključenosti postaje dio procesa stabilizacije i pridruživanja EU. To zahtijeva i potrebu implementacije evropskih standarda u kontekstu socijalne uključenosti. U ovom kontekstu vizija socijalne zaštite Općine Centar je: Društvo u kojem je razvijen uključiv i održiv sistem socijalne zaštite utemeljen na individualnim potrebama korisnika i sistem institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite, istakla je Fazlić.

 

U okviru realizacije ovog projekta, učesnici su posjetili organizacije na području grada Zagreba koje provode različite usluge, programe i projekte u oblasti socijalne zaštite, a održana je i interaktivna radionica svih sudionika tokom koje su razvijani projektni koncepti za lokalne, prekogranične i međunarodne projekte, a koji su utemeljeni na strateškim dokumentima i imaju potencijal za finansiranje iz donatorskih programa.