ZDRAVSTVENI SAVJET OPĆINE CENTAR ORGANIZIRA EDUKACIJU ZA GRAĐANE

Predavanja o temi ''Epidemiološki aspekt i vakcinacija''

Zdravstveni Savjet Općine Centar je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja (7. april) i Svjetske sedmice imunizacije (od 24. do 30. aprila) organizirao stručna predavanja za građane o temi ''Epidemiološki aspekti i vakcinacija''.

 

Zdravstveni savjet i na ovaj način želi dati doprinos podizanju svijesti o zdravlju i skrenuti pažnju na prioritetna područja u zdravstvenoj zaštiti pojedinca.

 

Imajući u vidu višegodišnji negativan trend opadanja imunizacije u Sarajevu i Bosni i Hercegovini Zdravstveni savjet Općine Centar nastoji kroz promotivne aktivnosti potaknuti stanovništvo na vakcinaciju i ukazati na njenu opravdanost i potrebu, ali i na rizike koji su mali u odnosu na sve doborobiti vakcinacije.

 

 

Prvo predavanje održano je u srijedu, 10. aprila 2019. godine u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar u Titovoj 12, a predavači su bili epidemiolozi dr. Emina Kurtagić-Pepić i dr. Anisa Bajramović iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

 

Tokom predavanja naglašeno je da je vakcinacija najefikasnija i najjeftinija metoda sprečavanja pojave i širenja infektivnih bolesti. Radi se o vještačkom stvaranju imuniteta u cilju zaštite od određene zarazne bolesti. Vakcinacija je najuspješniji preventivni program koji je rezultirao smanjenjem stope morbiditeta i mortaliteta populacije, kao i učestalosti komplikacija bolesti protiv kojih se vakcinacija provodi, a bitna je i sa aspekta prevencije nekih teških bolesti i doprinosi znatnim ekonomskim uštedama, naglasile su predstavnice Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

 

Predavanju o temi ''Epidemiološki aspekt i vakcinacija'' prisustvovale su direktorica Instituta ''Majka i dijete'' Belma Šoljanin i predsjednica Udruženja ''Majka i bombon' Alma Hodžić-Babić. Nakon predavanja građani su postavljali pitanja na koja su odgovarali dr. Salko Pašović, predsjednik Zdravstvenog savjeta Općine Centar i predstavnice Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. 

 

Predavanje o navedenoj temi bit će danas održano u 14 sati u Srednjoj medicinskoj školi na Jezeru.