POZIV OCD ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

Predstavnici nevladinih organizacija u Komisiji za odabir projekata

Na web stranici Općine Centar u rubrici ''Javni pozivi, konkursi i oglasi'' 15. aprila 2019. godine objavljen je javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama da dostave prijedloge kandidata za člana Komisije za odabir projekata po LOD metodologiji koji će imati finansijsku podršku iz budžeta Općine Centar u 2019. godini.

Podsjećamo da je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar u 2019. godini objavljen 8. aprila 2019. godine.

 

Prijedloge kandidata za imenovanje u Komisiju za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji potrebno je sa dokumentacijom dostaviti na protokol Općine Centar u roku od 15 dana.