Trening za pisanje projekata kojima se aplicira za finansijsku podršku

Općina Centar je objavila poziv organizacijama civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na njenom području za učestvovanje na dvodnevnom treningu ''Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)'' koji će biti održan 18. i 19. aprila 2019. godine.

Trening se realizira kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji je objavila Općina Centar 8. aprila  2019. godine, a koji je otvoren do 6. maja 2019. godine: http://www.centar.ba/upload/documents/documents/Javni_pozivi/Povremeni/Ismeta/Ismeta%20-%20web%208.4.19.zip

 

http://bit.ly/2wqBbWmhttp://bit.ly/2wqBbWmhttp://bit.ly/2wqBbWmCilj treninga je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na navedeni javni poziv ali i na pozive drugih domaćih i međunarodnih donatora.

 

Dvodnevni trening će biti održan u četvrtak, 18. aprila (od 9 do 17 sati) i u petak, 19. aprila (od 9 do 12,30 sati) u prostorijama JU Centar kulture i mladih Općine Centar, Jelića 1.

 

S obzirom na to da je broj učesnika na treningu ograničen, u slučaju većeg interesovanja na treningu će moći učestvovati samo jedan predstavnik iz jedne organizacije. Treningu isključivo mogu prisustvovati organizacije civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Centar.

 

Krajnji rok za prijavu na trening je 17. april do 15 sati, na e-mail adresu: ismeta.demir@centar.ba ili na broj faksa 033/562-472 uz naznaku: Za učešće na treningu “Upravljanje projektnim ciklusom – Trening Centar Sarajevo”. OCD koje budu odabrane za učešće na treningu će biti kontaktirane do 17. aprila 2019. godine.