OŠ „Isak Samokovlija“ dobija „botanički kutak“

Općina Centar Sarajevo u saradnji sa osnovnim školama pokreće projekat „botanički kutak“ gdje je planirano da učenici, prije svega članovi eko sekcija, brinu o zelenoj površini koja se nalazi u blizini njihovih škola.

U srijedu 17. aprila 2019. godine u 13 sati planirano je da učenici Osnovne škole „Isak Samokovlija“ započnu uređenje zelene površine koja im je dodijeljena, a koja se nalazi u Ulici Franca Lehara.