Počeli radovi na obnovi saobraćajnice u Ulici Hamdije Kreševljakovića

Tokom ove sedmice radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sa radovima na obnovi saobraćajnice u Ulici Hamdije Kreševljakovića (Mjesna zajednica „Skenderija-Podtekija“).

-Tokom jučerašnjeg dana započeli smo sa radovima na nivelaciji šartova, šibera za vodu i slivnika na dijelu Ulice Hamdije Kreševljakovića od raskrsnice sa Ulicom Čobanija prema mostu Skenderija. Kako je planirano potpisanim ugovorom, na dijelu ove ulice od Drvenije do Čobanije biće urađena sanacija kompletne kolovozne konstrukcije, dok će na ostatku biti urađena sanacija oštećenja i zamjena poklopaca šahtova za odvod i šibera za vodu. Očekujemo da nam tokom dana stigne odobrenje za izmjenu režima saobraćaja, koje izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, čime bismo dobili mogućnost intenziviranja radova. Izmjena režima je tražena za period od mjesec dana u okviru kojeg planiramo završiti ovaj projekat, a ukoliko bude tehničkih mogućnosti nadamo se i prije, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta firme „Grakop“.

 

Vrijednost ovog projekta je 105.000 KM, a sredstva su obezbijedili Općina Centar i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo.

 

Osim obnove saobraćajnice u Ulici Hamdije Kreševljakovića načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je sa v.d. direktorom Direkcije za ceste Kantona Sarajevo Selmirom Kovačem potpisao sporazum o finansiranju rekonstrukcije još tri ulice u centru grada.