Odigrane prve utakmice odbojkaškog takmičenja za učenice iz Centra

Općina Centar u saradnji sa Javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ organizira tradicionalno općinsko odbojkaško takmičenje za djevojčice.

U sportskoj dvorani sarajevskog FIS-a, u utorak, 23. aprila 2019. godine počelo je takmičenje, a na utakmicama su postignuti sljedeći rezultati: OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ – OŠ „Katolički školski centar“ 0-2; OŠ „Isak Samokovlija“ - OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ 2-1; OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ - OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ 2-0; OŠ „Isak Samokovlija“ - OŠ „Katolički školski centar“ 2-0; OŠ „Isak Samokovlija“ - OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ 2-0; OŠ „Katolički školski centar“ - OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ 0-2.

 

Prolaz je obezbijedila ekipa  OŠ „Isak Samokovlija“.

 

Drugog dana takmičenja, u srijedu 24. aprila 2019. godine na utakmicama su postignuti sljedeći rezultati: - OŠ „Hasan Kikić“ - OŠ „Hasan Kaimija“ 2-0; OŠ „Safvet-beg Bašagić“ - OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ 0-2; OŠ „Safvet-beg Bašagić“ - OŠ „Hasan Kikić“ 0-2; OŠ „Hasan Kaimija“ - OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ 0-2; OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ - OŠ „Hasan Kikić“ 0-2; OŠ „Safvet-beg Bašagić“ - OŠ „Hasan Kaimija“ 2-0.

 

Ekipa OŠ „Hasan Kikić“ ide dalje.