Općina Centar nastavlja podržavati rad Akademije nauka i umjetnosti BiH

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH Miloš Trifković potpisali su protokol na osnovu kojeg Općina iz svog budžeta i ove godine donira 10 hiljada konvertibilnih maraka za sufinansiranje programskih aktivnosti ove ugledne naučne institucije.

Prilikom potpisivanja protokola načelnik Ajnadžić je iskazao zadovoljstvo jer je Općina Centar u mogućnosti da podrži rad ovakve institucije koja donosi benefit, kako lokalnoj zajednici, tako i našem društvu u cjelini. Također je naglasio da će Općina nastaviti i ubuduće, u skladu sa mogućnostima, pružati podršku i pomagati Akademiji nauka i umjetnosti BiH, izuzetno važnoj državnoj naučnoj instituciji.

 

Prema odredbama potpisanog protokola Uprava ANU BiH se obavezuje da Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar najkasnije do kraja ove kalendarske godine dostavi izvještaj sa pratećom dokumentacijom o namjenskom utrošku odobrenih sredstava iz općinskog budžeta.

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ustanovljena je zakonom 1966. godine kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru BiH. Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji.