Udruženje „Colibri“ načelnika Ajnadžića proglasilo počasnim ambasadorom projekta „Sve naše ljubavi“

Povodom pisma Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“, a u kojem načelnika Općine Centar Sarajevo dr. Nedžada Ajnadžića roditelji djece sa poteškoćama u razvoju proglašavaju počasnim ambasadorom projekta „Sve naše ljubavi“, načelnik Ajnadžić je istakao da je duboko dirnut ovim toplim gestom roditelja djece sa poteškoćama u razvoju koji je na najiskreniji način potvrda istinskog razumijevanja i snažne svestrane podrške ovoj kategoriji mlade generacije.

-S osjećajem trajne ljudske obaveze u kreiranju što boljih uslova za život i rad naših mladih sugrađana radit ću na daljnjoj cjelovitoj organizaciji institucionalne brige države i društva na ovom značajnom ljudskom i društvenom zadatku, naglašava načelnik Ajnadžić.