Termini prezentacije najboljih poslovnih planova mladih

Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, s ciljem poticanja zapošljavanja mladih nastavlja pružati finansijsku podršku iz svog budžeta najboljim poslovnim projektima namijenjenim razvoju poduzetništva i samozapošljavanju mladih kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

Podsjećamo, na osnovu Odluke o poticaju zapošljavanja mladih iz sredstava budžeta Općine Centar, koju je usvojilo Općinsko vijeće Centar, u proteklom periodu objavljen je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih.

 

Javni poziv je objavljen 12. juna 2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici i bio otvoren 60 dana odnosno do 12. augusta 2019. godine.

 

Pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Općine Centar za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, koja mogu iznositi do 15.000 KM po poslovnom planu, imaju stanovnici općine Centar do 35 godina starosti koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

 

Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar razmatrala je pristigle projekte po Javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar.

 

Nakon što su obrađeni svi pristigli projekti, Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar jednoglasno je donijela odluku da na intervju i prezentaciju poslovnih planova pozove 26 kandidata.

 

Intervju sa kandidatima i prezentacije biznis planova biće održani u petak, 11. oktobra, ponedjeljak 14. oktobra i u utorak 15. oktobra 2019. godine sa početkom u 8 sati u zgradi Općine Centar (Mis Irbina 1, sala 205/II).

 

Kandidati koji će prezentirati biznis planove u petak, 11. oktobra 2019. godine raspoređeni su prema sljedećim terminima: Admir Kramo u 8 sati; Eldin Bešlija u 8,30; Zlata Grabovac u 9; Kenan Kantar u 9,30; Muharem Stanojlović u 10; Vanja Nakićenović u 10,30; Afan        Kurtović u 11; Edita Bektić-Džebo u 11,30 i Sanida Karić u 12 sati.

 

U ponedjeljak 14. oktobra 2019. godine biznis planove će prezentirati kandidati prema sljedećem rasporedu: Amar Čustović u 8 sati; Adnan Kamenjaš u 8,30; Nadja Bošnjak u 9; Sanela Hadžibajrić u 9,30; Amir Dugalija u 10; Elvis Rizvanović u 10,30; Medina Suljović u 11; Ida Serdarević u 11,30 i Admir Cucak u 12 sati.  

 

U utorak 15. oktobra 2019. godine biznis planove će prezentirati kandidati prema sljedećem rasporedu: Dino Adžamija u 8 sati; Mavro Maestro u 8,30; Armin Alikadić u 9; Monika Zijadić u 9,30; Muhamed Baručija u 10; Haris Bejtović u 10,30; Mirsad Kalajlić u 11 i Sanin Alendar u 11,30 sati.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za tu namjenu planirano je 242.000 KM.