Sanacija saobraćajnice koja povezuje naselja Poljine i Nahorevska brda u Centru

Kada dozvole vremenske prilike planiran je početak realizacije projekta sanacije dionice saobraćajnice koja povezuje naselja Poljine i Nahorevska brda u Centru.

Ova jedinica lokalne samouprave je finansijer ovog projekta i iz svog budžeta je izdvojila iznos od gotovo 37.160 KM za realizaciju ovog projekta.

 

Radovi će biti izvedeni na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji ulica na području općine Centar, kojeg su potpisali općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor odabrane firme „Grakop“ iz Kiseljaka Senad Sejdić.

 

Kako je predviđeno predmjerom i predračunom u pripremnoj fazi ovog projekta radnici pomenute građevinske firme će prvo ukloniti rastinje, šiblje i grmlje duž ovog dijela saobraćajnice, nakon čega slijede zemljani radovi što podrazumijeva iskop i odvoz zemlje na gradsku deponiju te mašinsko uklanjanje starog asfalta. Nakon ovoga biće urađeno postavljanje nove podloge te izrada bankina sa strane saobraćajnice od pijeska, šljunka ii kamene sitneži čija je uloga da učvrsti konstrukciju saobraćajnice i spriječi oštećenja novog asfalta usljed djelovanja površinskih voda. Nakon ovoga slijedi postavljanje novog tampona. Tokom realizacije ovih radova također će biti ugrađeno i 140 metara novih betonskih ivičnjaka, a završni radovi su asfaltiranje površine obnovljene saobraćajnice od 490 metara kvadratnih.

 

Za nadzor ovog projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je rok za izvođenje radova, prema odredbama potpisanog ugovora, 45 dana od početka realizacije projekta.