U srijedu 54. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 54. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti elektronski održana u srijedu, 29. jula 2020. godine od 10 sati.

DNEVNI RED:

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 53.redovne sjednice Općinskog vijeća održane 16.07.2020.godine

2. Vijećnički sat

3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna R.P.“Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka“

    b) Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna R.P.“Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka“

4. a) Nacrt Odluke o usvajanju R.P. Stambeno naselje „Poljine“

     b) Nacrt Odluke o provođenju R.P. Stambeno naselje „Poljine“

5. a) Prijedlog Odluke o usvajanju R.P. Gradski park Crni Vrh

     b) Prijedlog Odluke o provođenju R.P. Gradski park Crni Vrh

6. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 1297/3 iz zk.ul.11584 k.o. Sarajevo IV, radi oblikovanja građevinske parcele

7. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 1850/3 iz zk.ul. 11108 k.o. Sarajevo IV, radi izgradnje električnog lifta za objekat kolektivnog stanovanja u ulici Branilaca Sarajeva 33

8. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom objekta izgrađenog na k.č. 125 KO Sarajevo LV i zemljišta oko objekta označenog kao k.č. 286 KO Sarajevo LV

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomenika obilježja Odred „Lasta“

10. Prijedlog Odluke o privremenom smanjenju zakupnine poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Centar do 31.12.2020.godine

11. Prijedlog rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva od Društvenog preduzeća Centar za sport i rekreaciju, po predmetnom broju: 05/A-27-252/20

12. Prijedlog rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, broj: 05/A-31-656/19

13. Informacija o poduzetim aktivnostima u pogledu modernizacije i rješavanja statusa Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“

14. Izvještaj sa prijedlogom rješenja o predmetu Poslovno-stambeni objekat u ulici Goruša 18“