Za 520 poslovnih subjekata isplaćena sredstva za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće

Općina Centar Sarajevo raspisala je javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april 2020. godine.

Na osnovu navedenog javnog poziva danas je izvršena isplata za 520 poslovnih subjekta koji su ispunili uvjete.

 

Za ovu namjenu je iz budžeta Općine Centar isplaćeno 330.687 KM.

 

Lista poslovnih subjekata koji ispunjavaju i onih koji ne zadovoljavaju uslove iz javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Općine Centar.

 

Poslovni subjekti koji smatraju da je njihovo pravo povrijeđeno u postupku izbora korisnika sredstava mogu uložiti prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-122   u roku od sedam dana od objave liste.